Igrifikacija pri pouku matematike in informatike

Dijaki Gimnazije Jurija Vege Idrija in učenci OŠ Idrija so skozi igrifikacijo pri pouku informatike in matematike  spoznali in utrdili znanje sledečih tem:

  • Učenci 9. razred OŠ Idrija so pri matematiki preko platforme Khanacademy.org utrdili znanje računanja z linearnimi enačbami. Nato smo v naslednji uri pri pouku preverili njihovo znanje preko igrivega kviza v Kahootu.
  • Dijaki 2. letnika Gimnazije Jurija Vege Idrija so pri izbirnem predmetu informatike preko platforme Khanacademy.org utrdili znanje HTML-ja in na novo osvojili znanje CSS-a.
  • Dijaki 4. letnika GJV Idrija so pri pripravah na maturo iz informatike sami izdelovali Kahoote iz starih maturitetnih vprašanj, tako da si je vsak dijak izbral po en maturitetni sklop. Nato so znanje sošolcev testirali preko teh kvizov pri pouku.

Kot učitelj teh predmetov sem opazil veliko večjo motiviranost učencev in dijakov pri osvajanju novo snovi in utrjevanju znane snovi, saj so elementi igrifikacije kot so med-vrstniško tekmovanje, zbiranje točk, pridobivanje značk in napredovanje po stopnjah.

Da pa ne bi ostalo samo pri mojih osebnih domnevah, sem izvedel anketno raziskavo med vsemi učtenci oz. dijaki, ki so na tak način osvajali snov. Rezultati so podkrepili mojo domnevo, da lahko ob uporabi igrifikacije na pravi način močno izboljšate proces učenja in motiviranost dijakov/učencev.

Oglejte si anketni vprašalnik in rezultate ankete.

 

Izsek iz Anketnega vprašalnika

Morda vam bo všeč tudi...