Izsledki projektnega dela iz geometrije

Učenci 9. razreda OŠ Idrija so imeli na izbiro pridobiti ustno oceno ali oceno s preiskovalno geometrijsko nalogo. Ker se jim je preiskovalna naloga zdela bolj zanimiva in praktična, so se odločili za slednje.

Najprej je vsak izmed njih doma kotiral tloris enega nadstropja njihovega stanovanja oziroma hiše. V programu floorplanner.com so nato dve šolski uri pri pouku matematike 3D modelirali svoje bivalne prostore, nakar so morali samostojno doma rešiti 4 matematične naloge, v katerih so na praktičnih primerih dokazali svoje  predhodno pridobljeno matematično znanje s področja geometrijskih teles, odstotnega računa in sklepanja. Da pa bi bili učenci še bolj motivirani za delo, sem jim kot uganko zastavil še bonus nalogo (brez dodatnih navodil v povezavi), s katero so lahko pri končnemu ocenjevanju pridobili dodatnih 10 %.

Po oddaji projektne naloge so učenci pisno rešili še naloge, ki bi jih prejeli v primeru ustnega ocenjevanja. Za tem so skupaj z učiteljem pregledali rešitve nalog in po njegovih navodilih sami ocenili svoje znanje. Še preden so učenci prejeli končno oceno preiskovalne naloge, so preko anketnega vprašalnika podali povratno informacijo učitelju. Iz rezultatov ankete je razvidno, da je kar 86 % učencem tak način dela všeč. Kljub temu, da so pri izdelavi naloge porabili precej več časa kot za pripravo na pisno ali ustno ocenjevanje, so bili za delo veliko bolj motivirani kot sicer. Iz dodatnega ustnega razgovora z učenci po koncu ankete sklepam, da je glavni razlog temu v praktično zastavljenih nalogah, dovoljeni uporabi IKT tehnologije in prepletanju različnih znanj pri izdelavi naloge (matematika, tehnika in računalništvo). Pojavila se je tudi dilema varstva osebnih podatkov (zaradi izračuna vrednosti nepremičnine), zato sem se odločil, da bom v konkretnem primeru ob koncu cenzuriral ime učenca in ceno izbrane nepremičnine.

Morda vam bo všeč tudi...